<div align="center"> <h1>Iluminacje Roberta Diabła</h1> <h3>Strona domowa Roberta Diabła zawierająca miniatury, herbarze i bestiariusze średniowieczne</h3> <p>Robert Diabeł, robertdiabolus, Świdrak, miniatury, herbarze, heraldyka, codex manesse, iluminacje, bestiariusz, banderia prutenorum, figury, modele, herby, rola herbowa, iluminacje</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.wizard.vipserv.org/diabel" rel="nofollow">http://www.wizard.vipserv.org/diabel</a></p> </div>